Gulvrådgivning inden for undergulve, gulvbelægninger og gulvbehandlinger

Skal du have nyt gulv, men er i tvivl om hvad der er det rigtigt for dig eller din virksomhed, hjælper jeg med at finde den rigtige løsning. Jeg udarbejder en arbejdsbeskrivelse og indhenter tilbud ved seriøse entreprenører, under udførsel fører jeg tilsyn med arbejdet og sørger for at arbejdet bliver udført med de aftalte materialer og den aftalte kvalitet. Læs mere om mine faglige kompetencer her:

Besigtigelseserklæring

Har du et gulv som du ikke mener lever op til dine forventninger, kan jeg lave en besigtigelses erklæring, hvor jeg lokaliserer problematikkerne, vurderer om gulvene er udført håndværksmæssig korrekte i forhold til beskrivelser, gældende aftale eller gældende normer og vejledninger. Jeg finder løsninger og sætter økonomi på udbedringerne/udskiftningerne af gulvene. Læs mere om mine faglige kompetencer her:

Tilstandsrapport på gulve

Har du gulve, som du gerne vil have en uvillig vurdering af, en vurdering af hvornår de skal udskiftes eller hvad der kan gøres for at de kan chines op og derved øge holdbarheden af gulvet. Jeg laver en tilstandsrapport, hvor jeg beskriver gulvene, evt. vedligehold eller mangel på samme, et forslag til hvordan eller i hvilket interval gulvene skal udskiftes. Læs mere om mine faglige kompetencer her:

Tilsyn

Har du en gulvopgave er jeg med på sidelinjen under hele udførslen, helt fra beskrivelse af opgaven, til det færdige gulv. Hvis det er en igangværende opgave træder jeg ind i projektet som rådgiver og hjælper med at få opgaven styret sikkert frem til aflevering. Læs mere om mine faglige kompetencer her: